Få den rette hjælp som pårørende på et misbrugscenter

Få den rette hjælp som pårørende på et misbrugscenter

Et misbrug af enten alkohol, receptpligtig medicin, hårde, ulovlige stoffer (for eksempel kokain, metamfetamin eller heroin) eller hash kan få fatale konsekvenser. Ingen former for misbrug er sunde for sjælen og for det sociale – og substans misbrug har det samtidig med at slide meget hårdt på fysikken.

Kroppen kan ikke tåle den årelange og massive udsættelse for de virksomme stoffer, som findes i stærk medicin, alkohol eller stoffer. De indre organer, tarme og øvrige indvolde vil blive nedbrudt, og nerve systemet slidt til trevler. Misbrug og afhængighed bærer skylden for alskens fysiske og psykiske dårligdomme, for eksempel kræft, åreforkalkning, demens, depression og meget mere.

Hvordan hjælper jeg min misbrugsramte nærmeste?

Er du tæt pårørende til en substans misbruger, bør du tage affære så hurtigt som muligt. Du kan aldrig regne med, at et misbrug blot er en fase, eller et forbigående problem som går i sig selv igen. Et misbrug vil typisk udvide sig og blive værre, med mindre nogen skrider ind. Og når misbruget er nået til et punkt, hvor den misbrugsramte ikke længere kan klare hverdagen uden sit fix, sine piller eller et vist antal sjusser, skal der professionel hjælp til for at vende skuden og få ham eller hende på ret køl igen.

Derfor kommer den bedste hjælp, du kan yde til din misbrugsramte ven, kæreste eller ægtefælle, i form af et behandlingsforløb. Når først du – eventuelt med hjælp og støtte fra andre pårørende – har fået motiveret den misbrugsramte person til at modtage afvænnende behandling, bør vedkommende hurtigst muligt indskrives på et misbrugscenter. Her vil han eller hun indledningsvis gennemgå en afgiftende behandling for at få substansen ud af systemet. Derpå følger et behandlings forløb med indlagt terapi og gruppe samtaler.

Du kan læse meget mere om de succesfulde behandlings forløb på https://behandlingscenter-stien.dk

Få udredt dine stress symptomer hos en specialist

Få udredt dine stress symptomer hos en specialist

Angst og stress symptomer kan meget nemt forveksles med hinanden. Et angst anfald minder om stress som denne lidelse udarter sig når den går hen og bliver kronisk.

Kronisk stress er i sig selv en meget alvorlig tilstand, som kan udvikle sig ganske fatalt, hvis den får lov at forblive ubehandlet. I Danmark ligger tusindvis af danskere sig hver måned syge i længere perioder på grund af arbejdsrelateret stress, og et lignende antal må indlægges på landets hospitaler hvert eneste år med farlige følgevirkninger af stress. For højt blodtryk, dårlig fordøjelse, skader på de kognitive evner og langvarig depression er blot et par af de lidelser, som kronisk stress menes at kunne forårsage.

Derfor er det vigtigt, at stress tages meget alvorligt. Mærker du de klassiske stress symptomer så som overdreven sved tendens, hjertebanken, svimmelhed og uvirkeligheds følelse samt tankemylder, udmattelse og problemer med fordøjelsen, bør du hurtigst muligt lade dig undersøge af egen læge. Og da symptomer på stress som oven for nævnt kan være mulige indikatorer for en angst lidelse, bør du ligeledes opsøge en specialist, således at du kan blive udredt korrekt.

Hvorfor er det vigtigt at skelne mellem stress og angst?

Selv om symptomer på stress og tegn på angst minder meget om hverandre, er der stor forskel på de to lidelser – og dermed også på behandling heraf. Hvor en stress behandling som oftest består i at fjerne patienten fra det stress inducerende miljø – for eksempel arbejdspladsen – i en periode, og give krop og sind hvile, vil dette ingen effekt have på angst.

Angsten behøver ikke en anledning for at manifestere sig – go den angst ramte kan risikere at udvikle endnu sværere angst ved at skulle forholde sig til den på egen hånd. Derfor er et terapi forløb nødvendigt for at komme angsten til livs. Læs mere på angstekspert.dk