Et behandlingscenters mange opgaver

03 juni 2020 Lotte Hindsberg

editorial

Et behandlingscenter har mange forskellige opgaver, der har til opgave at hjælpe misbrugere og deres pårørende. Det er lige fra råd og vejledning til pårørende, der gerne vil hjælpe en misbruger ud af misbruget eller råd og vejledning til en person der er urolig for at han eller hun er på vej ud i et misbrug eller er misbruger. Det kan foregå ved at møde op personligt på misbrugcenteret eller via telefonen. Det er mulig at være anonym.

Behandling

Hvis det viser sig at der er behov for mere hjælp end hvad en råd og vejledningssamtale kan klare, er det muligt at komme i behandling på et behandlingscenter. Det kan enten være en indlæggelse eller en døgnbehandling alt efter omfanget af misbruget.

Er det et voldsomt misbrug kan det være nødvendigt at afgifte personen først. En døgnbehandling gør det muligt at passe sit job ved siden af.

Der lægges en individuel plan og der arbejdes på at klarlægge de bagvedliggende årsager til misbruget og der arbejdes hårdt at give misbrugeren nye og anvendelige værktøjer som gør dem bedre i stand til at håndtere de almindelige problemer, der er i et hvert liv.

Det er også muligt for pårørende til en misbruger at modtage behandling. Det har ofte store negative konsekvenser at være pårørende, især hvis misbruget har stået på siden barndommen.

 

Efterværn

Da der også kommer en tid hvor misbrugeren ikke længere er i behandling er der også fokus på tiden efter. Den tid der er brugt på misbruget og det er ofte mange timer i døgnet skal udskiftes med noget andet. Det samme gælder også netværket, som ofte består af andre misbrugere skal også udskiftes med et mere konstruktivt et.

Måske skal der findes et nyt hjem og job. Der er ofte aktiviteter et par gange om ugen, som man er velkommen til at deltage i også efter endt behandling.

Flere Nyheder