Få den bedste hjælp til afvænning på et misbrugscenter

02 June 2020 Astrid Pedersen

editorial

Måske tænker du ikke på dig selv som misbruger selv om dit forbrug af læge ordineret medicin medicin er steget lidt i løbet af de seneste måneder. Du har muligvis også et noget højere forbrug end lægen har foreskrevet – og faktisk har du svært ved at se hvorledes du skulle kunne lægge pillerne på hylden. Og så er det faktisk på tide at søge hjælp hos et professionelt misbrugscenter.

Hvorfor skal jeg lade mig indskrive på et misbrugscenter?

Hvis du ønsker at droppe dit misbrug permanent og få dit liv tilbage på rette spor kan det være nødvendigt med professionel hjælp. Som misbruger gennem en længere periode har du sikkert sluppet tøjlerne på rigtig mange områder som ikke angår din afhængighed.

Det er næsten 100 procent sikkert at din familie og dine nærmeste venner i høj grad har måttet holde for. Måske har du ikke selv været i stand til at erkende hvor stor en skade du har forvoldt på dine nære relationer eller hvor meget du egentlig har mistet. Men denne erkendelse er desværre nødvendig for at du kan komme videre med dit liv og ikke blot falde tilbage i de gamle mønstre.

På et misbrugscenter er afvænningsdelen faktisk det der fylder mindst. Du vil naturligvis gennemgå et decideret afrusnings eller afgiftnings forløb forud for den egentlige misbrugsbehandling. Men den vigtige del af forløbet ligger i de fem uger, hvor du gennem intensiv terapi – i grupper såvel som på individuel basis – kan opnå dybere indsigt i de mekanismer som styrer din misbruger adfærd.

Hos Behandlingscenter Stien kan du ved hjælp af den såkaldte Minnesota kur sammen med ligesindede gennemgå de tolv trin som skal lede dig frem til såvel soning, erkendelse og en accept af dine egne grænser og styrker. Du kan læse mere om misbrugsbehandling hos Behandlingscenter Stien på behandlingscenter-stien.dk

More articles