Hvordan foregår en behandling?

04 maj 2020 Lotte Hindsberg

editorial

Hvis du har et misbrug eller tror du har et er det muligt at få gratis hjælp på et af landets misbrugcentre. Et ophold eller en behandling på et misbrugscenter er gratis og kræver blot, at du opgiver dit Cpr. nr. Dit Cpr. nr skal bruges i forhold til at det er er din kommune, der skal betale for opholdet og de skal rent lovmæssigt føre en journal for at få pengene overført til misbrugcenteret og evt. selv få dem refunderet. 

Der er mange måder en behandling kan foregå på, men en af dem er at du eller din familie henvender sig og får rådgivning omkring dit misbrug. Her er det også muligt at snakke om det forskellige muligheder som misbrugcenteret kan tilbyde. 

Døgnbehandling eller indlæggelse

Alt afhængig af omfanget at misbruget er det muligt at få døgnbehandling. Det gør det muligt f.eks. forsat at passe sit arbejde. Er misbruget så massivt, at der er brug for indlæggelse, blandt andet så kroppen kan blive afgiftet stille og roligt, er det også en mulighed. En krop der f.eks. har været vant til store mænger alkohol, kan ikke bare fra den ene dag til den anden stoppe. I værste fald kan det medføre dødsfald. 

En behandling tager udgangspunkt i en individuel plan og der arbejdes intensivt med de årsager der kan ligge til grund til misbruget. Samtidig arbejdes der også på at give misbrugeren nye værktøjer, så han eller hun bedre kan klare lives udfordringer mere hensigtsmæssigt og ikke behøver at ty til alkohol.

Sammen med behandlingen arbejdes der også på at gøre misbrugeren klar til en tilværelse uden alkohol. Der arbejdes på at finde et nyt netværk, som kan erstatte det gamle. Det gamle netværk består ofte af andre misbrugere og uden et nyt netværk, kan det være nemt at finde tilbage til gamle dårlige vaner.

Flere Nyheder