Misbrugsbehandling – for familiens skyld

04 maj 2020 Astrid Pedersen

editorial

Har du og din misbrugsramte kæreste eller ægtefælle mindreårige børn, som bor under samme tag som jer, er det ekstra og særligt vigtigt at opsøge hjælp. At vokse op i et misbrugsramt hjem er særdeles skadeligt for børn. Har misbruget stået på igennem en længere periode, har du med stor sandsynlighed tillagt dig det, der kaldes en medmisbruger adfærd.

Denne adfærd indebærer, at resten af familien retter sig efter den misbrugsramtes luner og behov. Du oplever sikkert også konstant at skulle dække over den misbrugsramte over for såvel venner og familie som i sociale og jobmæssige sammenhænge. Og børnene får med stor sandsynlighed at vide, at de skal omgås deres misbrugsramte mor eller far på en helt speciel måde for at undgå at tænde vedkommendes alt for korte lunte.

Børn, som således vokser op i misbrugsramte hjem, vil være mærket af dette for livet. Det ses desværre ofte, at disse børn får svært ved at indgå i tætte relationer til andre mennesker. Samtidig er der en øget sandsynlighed for at børn fra misbrugsramte hjem selv udvikler et afhængigheds betinget misbrug, når de bliver ældre. Og så kan den onde cirkel risikere at gentage sig.

Få misbrugs hjælp til hele familien

Hos det danske misbrugscenter Behandlingscenter Stien kan hele familien komme i behandling. Sideløbende med det egentligt afvænnings forløb, som typisk strækker sig over fem uger, tilbydes nemlig familie forløb, hvor familiens øvrige medlemmer kan få støtte og terapi. Dette kan hjælpe familien med at klinke skårene og samtidig styrke sammenhængs kraften, således at familien kan være det fundament og de støttepiller, den misbrugsramte får brug for når han eller hun skal bygge sin tilværelse op på ny.

Hvis du vil vide mere om misbrugsbehandling med tilhørende familie forløb, kan du altid klikke ind på Behandlingscenter Stien og kontakte en af de dygtige og hjælpsomme misbrugskonsulenter.

Flere Nyheder