Social angst – når det sociale liv bliver svært

10 September 2019 Astrid Pedersen

editorial

Når vi taler om angst, er det sjældent, at det kun handler om en enkelt type. Angst deles op i fire hovedkategorier: Enkeltfobier, generaliseret angst, panikangst og social angst. Disse optræder ofte sammen, men kan sagtens give problemer, når de optræder hver for sig. I det følgende vil vi se nærmere på lidelsen social angst.

Hvad er social angst?

De færreste mennesker synes, at det er decideret morsomt at skulle fremlægge en præsentation eller lignende med mange kritiske øjne hvilenede på sig. Og selv de mest ekstroverte mennesker kan komme til at føle sig overvældede, når de er ude blandt mange mennesker i lang tid ad gange. Men for mennesker med social angst er begge situationer nærmest utænkelige.

En person med social angst vil aldrig kunne opholde sig i et tæt pakket lokale, eller overhovedet se sig selv i stand til at træde op på et podie og være eksponeret foran et stort publikum. For de fleste mennesker, som er ramt af social angst, gælder, at de for det meste holder sig langt væk fra situationer, hvor der potentielt kan skabes anledning til en større forsamling, eller for, at den angstramte pludselig skulle blive midtpunkt. Det behøver ikke at forholde sig sådan, at situationen udgør en fare eller en trussel mod den angstramtes liv eller førlighed – alene det, at der er mange mennesker til stede, er fuldt ud tilstrækkeligt til at fremkalde en angstreaktion.

Derfor holder mange mennesker med social angst sig væk fra sociale begivenheder og situationer, hvilket kan være særdeles invaliderende og hæmmende for det daglige liv.

Hvordan slipper jeg af med min social angst?

Lige som med mange andre former for angst, er social angst ikke noget, du kan forvente at blive kureret for fra den ene dag til den anden. Gennem terapi kan du lære at bearbejde – og leve med – din angst lidelse, og samtidig lære at sætte dig ud over de hæmninger den medfører.

Du kan læse mere om behandling af social angst på angstekspert.dk

More articles